Pożar w części niejądrowej Równieńskiej Elektrowni Jądrowej.

 

 

Brak zagrożenia.

Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne na terenie Polski, więcej na stronie Państwowej Agencji Atomistyki: http://www.paa.gov.pl/