Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Numer telefonu Komórka organizacyjna / adres
Kontakt dla mediów

(61) 8544 810 Rzecznik Prasowy
Ewelina Suska
Poznań, ul. Libelta 36
Profilaktyka chorób zakaźnych

(61) 656 8043 Oddział Epidemiologii
(DN‑E)

Poznań,os. Przyjaźni 118
Obowiązkowe szczepienia ochronne

(61) 656 8046
Szczepienia zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę
Przydatne informacje (link)

INFOLINIA: (61) 656 8040 PUNKT SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH
REJESTRACJA: (61) 656 8036
LEKARZ: (61) 656 8037
Sekretariat:
- informacje dotyczące  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w zakresie nadzoru bieżącego)
- zgłaszanie skarg na niewłaściwą jakość środków spożywczych
- butelkowane wody mineralne
- informacje ogólne

(61) 8544 813 Oddział Higieny Żywności i Żywienia
(DN-HŻ)

Poznań, ul. Libelta 36
- porady grzybowe
- kosmetyki

(61) 8544 846
- znakowanie środków spożywczych
- suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zakładach obrotu i produkcji żywności
-  żywność genetycznie modyfikowana (GMO)

(61) 8544 822
- RASFF
- zanieczyszczenia żywności

(61) 8544 823
Sekretariat (61) 656 8012 Oddział Higieny Komunalnej
(DN-HK)
Poznań, os. Przyjaźni 118
- Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
- baseny kąpielowe
(61) 656 8016
- uciążliwości powodowane  elementami środowiska zewnętrznego (uciążliwości zapachowe, hałas itp.)

(61) 656 8014
- działalność obiektów usługowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty turystyczne, transport)
- ekshumacja

(61) 656 8015
Zagadnienia dotyczące placówek służby zdrowia

(61) 656 8018/8019
Sekretariat - sprawy ogólne dot. higieny pracy

(61) 656 8006 Oddział Higieny Pracy
(DN­­‑HP)

Poznań, os. Przyjaźni 118
- warunki BHP w zakładach pracy
- czynniki rakotwórcze
- czynniki biologiczne

(61) 656 8008
- substancje chemiczne i ich mieszaniny
- produkty biobójcze

(61) 656 8009
- choroby zawodowe
- warunki BHP w zakładach pracy

(61) 656 8010
Kierownik Oddziału

(61) 656 8005
Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

(61) 656 8000 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
(DN-HD)
Poznań, os. Przyjaźni 118
(61) 656 8003
(61) 656 8004
(61) 656 8002
Sekretariat :  informacje o działalności OHR

(61) 8544 842 Oddział Higieny Radiacyjnej
(DN-HR)

Poznań ul. Libelta 36
Konin ul. Staszica 16
Kalisz ul. Kościuszki 6
Piła Al. Wojska Polskiego 43
1. Stosowanie aparatów rtg.
- zezwolenia
-zgody

2. Pola  elektromagnetyczne
3. Zdarzenia radiacyjne – zgłoszenie skażenia izotopem

(61) 8544 840
(61) 8544 844
(61) 8544 845
(63) 2464 957 (SHR-Konin) (62) 7677 632 (SHR-Kalisz) (67) 3512 488 (SHR-Piła)
Kierownik Oddziału

(61) 8544 841
Sekretariat - Kierownik Oddziału informacje ogólne

(61) 22 76 004 Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
(DN‑NS)

Poznań, ul. Gronowa 22
 opiniowanie projektów
- uwarunkowania środowiskowe
- sprawozdanie z pomiarów PEM
- opiniowanie osłon rtg
- odbiory obiektów

(61) 22 76 007
Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (m.in. m.p.z.p., studium)

(61) 22 76 009
Odstępstwa od warunków technicznych

(61) 22 76 010
Programy dostosowawcze obiektów służby zdrowia

(61) 22 76 008
Kierownik Oddziału (nowy nr sekretariatu i kierownika (61) 22 76 004) (61) 8544 850
(stary numer automat
sekretarka info o nowym numerze)
- badania mikrobiologiczne
- badania serologiczne
- kontrola procesów sterylizacji - Sporal A
- badania czystościowe

(61) 8544 907 Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
(LB-MP)
Poznań, ul. Nowowiejskiego 60

 
- zakażenia jelitowe
- badania na nosicielstwo Salmonella/Shigella

(61) 8544 905
- badania genetyczne
- badania wirusologiczne
- badania serologiczne

(61) 8544 902/903
Kierownik laboratorium

(61) 8544 901

BADANIA (KSIĄŻECZKA) DLA CELÓW
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Przydatne informacje (link)

Infolinia: (61) 8544 900
Punkt przyjmowania prób:
(61) 8544 910
Informacje dotyczące:
- przyjmowania  próbek do badań
- wydawanie sprawozdań z  badań

(61) 8544 814 Laboratorium Badania Żywności
(LB‑Ż)

Poznań, ul. Noskowskiego 21
Badania  chemiczne żywności

(61) 8544 872/847
Badania mikrobiologiczne żywności  i przedmiotów użytku

(61) 8544 816/854
Badanie chemiczne materiałów i wyrobów do kontaktu  z żywnością

(61) 8544 892
Badanie żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie modyfikowanych

(61) 8544 855
Informacje o badaniach wykonywanych w laboratorium

(61) 8544 880
Przyjmowanie próbek do badań

(61) 8544 826 Laboratorium Badania Wody i Gleby
(LB-WG)

Poznań, ul. Noskowskiego 21

- zlecanie badań
- wyniki badań

(61) 8544 826
- pomiary hałasu, drgań i oświetlenia w środowisku pracy
- pomiary hałasu w pomieszczeniach
- pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
- pomiary hałasu infradźwiękowego i oświetlenia awaryjnego

(61) 656 8029 Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
(LB-ŚPiP)

Poznań, os. Przyjaźni 118
- badania czynników chemicznych w środowisku pracy
- badania czynników chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
- pomiary zapylenia w środowisku pracy
- pomiary mikroklimatu i wentylacji w środowisku pracy
- badania mikrobiologiczne w środowisku pracy i w pomieszczeniach
(61) 656 8030
(61) 656 8031
- badanie żywności, materiałów budowlanych na skażenia promieniotwórcze (61) 8544 845
(63) 2464 957 (SHR- Konin)
Laboratorium Badań Radiacyjnych
(LB-R)

Poznań, ul. Libelta 36
Konin, ul. Staszica 16
 Realizacja programów informacyjno-edukacyjnych nt. profilaktyki palenia tytoniu:
- Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”,
- innych działań o tematyce antytytoniowej.

(61) 656 8021 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
(OZiPZ)

Poznań, os. Przyjaźni 118

 
Realizacja działań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021:
- kampanie, akcje i inne działania tematyczne.

(61) 656 8023
Program edukacyjny  „Trzymaj Formę!”,
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

(61) 656 8024
Realizacja innych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

(61) 656 8020

ms word

(kliknij, aby pobrać)