Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Numer telefonu

Komórka organizacyjna adres

Kontakt dla mediów

(61) 8544 810

Rzecznik Prasowy

Ewelina Suska

Poznań, ul. Libelta 36

Profilaktyka chorób zakaźnych

(61) 656 8043

Oddział Epidemiologii (DN?E)

Poznań,

os. Przyjaźni 118

Obowiązkowe szczepienia ochronne

(61) 656 8046

Szczepienia zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę

Przydatne informacje (link)

INFOLINIA: (61) 656 8040

PUNKT SZCZEPIEŃ

OCHRONNYCH

REJESTRACJA: (61) 656 8036

LEKARZ: (61) 656 8037

Sekretariat:

- informacje dotyczące  materiałów

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w zakresie nadzoru bieżącego)

- informacje ogólne

(61) 8544 813

Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (DN-HŻ)

Poznań,

ul. Libelta 36

- porady grzybowe

- zgłaszanie skarg na niewłaściwą jakość środków spożywczych

- butelkowane wody mineralne

(61) 8544 846

- znakowanie środków spożywczych

- suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

- stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zakładach obrotu i produkcji żywności

- kosmetyki, żywność genetycznie modyfikowana (GMO), środki zastępcze 

(61) 8544 822

- import/eksport żywności

- zanieczyszczenia żywności

(61) 8544 823

Kierownik Oddziału

(61) 8544 811

Sekretariat

(61) 656 8012

Oddział Higieny Komunalnej

(DN-HK)

Poznań,

os. Przyjaźni 118

- Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

- baseny kąpielowe

(61) 656 8016

- uciążliwości powodowane  elementami środowiska zewnętrznego (uciążliwości zapachowe, hałas itp.)

(61) 656 8014

- działalność obiektów usługowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty turystyczne, transport)

- ekshumacja

(61) 656 8015

Zagadnienia dotyczące placówek służby zdrowia

(61) 656 8018/8019

Sekretariat - sprawy ogólne dot. higieny pracy

(61) 656 8006

Oddział Higieny Pracy       (DN­­?HP)

Poznań,

os. Przyjaźni 118

- warunki BHP w zakładach pracy

- czynniki rakotwórcze

- czynniki biologiczne

(61) 656 8008

- substancje chemiczne i ich mieszaniny

- produkty biobójcze

(61) 656 8009

- choroby zawodowe

- warunki BHP w zakładach pracy

(61) 656 8010

Kierownik Oddziału

(61) 656 8005

Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

(61) 656 8000

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

(DN-HD)

Poznań, os. Przyjaźni 118

(61) 656 8003

(61) 656 8004

(61) 656 8002

Sekretariat :  odbiór zezwoleń, zgód, itp.

(61) 8544 842

Oddział Higieny Radiacyjnej

(DN-HR)

Poznań,

ul. Libelta 36

- zezwolenia na stosowanie aparatów rtg

- informacje dot. promieniowania jonizującego

(61) 8544 840

- pola elektromagnetyczne (np. telefonia komórkowa)

(61) 8544 844

Kierownik Oddziału

(61) 8544 841

Sekretariat - Kierownik Oddziału informacje ogólne

(61) 22 76 004

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (DN?NS)

Poznań,

ul. Gronowa 22

- opiniowanie projektów

- uwarunkowania środowiskowe

- sprawozdanie z pomiarów PEM

- opiniowanie osłon rtg

- odbiory obiektów

(61) 22 76 007

Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (m.in. m.p.z.p., studium)

(61) 22 76 009

Odstępstwa od warunków technicznych

(61) 22 76 010

Programy dostosowawcze obiektów służby zdrowia

(61) 22 76 008

- badania mikrobiologiczne

- badania serologiczne

- kontrola procesów sterylizacji - Sporal A

- badania czystościowe

(61) 8544 907

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

(LB-MP)

Poznań, ul. Nowowiejskiego 60

- zakażenia jelitowe

- badania na nosicielstwo Salmonella/Shigella

(61) 8544 905

- badania genetyczne

- badania wirusologiczne

- badania serologiczne

(61) 8544 902/903

Kierownik laboratorium

(61) 8544 901

BADANIA (KSIĄŻECZKA) Dla CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH

Przydatne informacje (link)

Infolinia: (61) 8544 900

Punkt przyjmowania prób:

(61) 8544 910

Informacje dotyczące:

- przyjmowania  próbek do badań

- wydawanie sprawozdań z  badań

(61) 8544 814

Laboratorium Badania

Żywności i Przedmiotów Użytku (LB?ŻiPU)

Poznań,

ul. Noskowskiego 21

Badania  chemiczne żywności

(61) 8544 872/847

Badania mikrobiologiczne żywności  i przedmiotów użytku

(61) 8544 816/854

Badanie chemiczne materiałów i wyrobów do kontaktu  z żywnością

(61) 8544 892

Badanie żywności w kierunku obecności

organizmów genetycznie modyfikowanych

(61) 8544 855

Informacje o badaniach wykonywanych w laboratorium

(61) 8544 880

Dostarczanie próbek do badań

(61) 8544 826

Laboratorium Badania Wody i Gleby (LB-WG)

Poznań, ul. Noskowskiego 21

- zlecanie badań

- wyniki badań

(61) 8544 831/829

- pomiary hałasu, drgań i oświetlenia w środowisku pracy

- pomiary hałasu w pomieszczeniach

(61) 656 8029

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza (LB-ŚPiP)

Poznań,

os. Przyjaźni 118

- badania czynników chemicznych w środowisku pracy

- badania czynników chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

(61) 656 8030

- pomiary zapylenia w środowisku pracy

- pomiary mikroklimatu i wentylacji w środowisku pracy

- badania mikrobiologiczne w środowisku pracy i w pomieszczeniach

(61) 656 8031

- badanie żywności, materiałów budowlanych na skażenia promieniotwórcze

- zdarzenie radiacyjne ? zgłoszenie skażenia izotopem

(61) 8544 845

Laboratorium Badań Radiacyjnych (LB-R)

Poznań, ul. Libelta 36

- realizacja programów z zakresu profilaktyki  antytytoniowej w szkołach

- inne działania o tematyce antytytoniowej

(61) 656 8021

Oddział Oświaty Zdrowotnej (OZ)

Poznań,

os. Przyjaźni 118

- program ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły?

- projekt ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?

(61) 656 8023

- realizacja działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

- program ?Trzymaj Formę!?

(61) 656 8024

- realizacja działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

(61) 656 8020

ms word

kliknij, aby pobrać