Komórki organizacyjne WSSE w Poznaniu i osoby sprawujące w nich funkcje

 

Oddział Epidemiologii
Kierownik - mgr Justyna Mazurek - tel: 61 656 80 43, fax: 61 656 80 44, e-mail:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia
Kierownik - mgr Andrzej Wieland - tel: 61 854 48 13, fax: 61 854 48 12, e-mail:

Oddział Higieny Komunalnej
Kierownik - mgr Hanna Kurek - tel: 61 656 80 12, fax: 61 656 80 13, e-mail:

Oddział Higieny Pracy
Kierownik - mgr inż. Marek Duszyński - tel: 61 656-80-06, fax: 61 656 80 07, e-mail:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik - mgr Marta Paul -Lis - tel: 61 656 80 00,  e-mail:

Oddział Higieny Radiacyjnej
Kierownik - mgr Grażyna Grobelna - tel: 61 854 48 42, fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik - mgr inż. Lilla Łabno - tel: 61 227 60 04, e-mail:

Oddział ds Systemu Jakości
Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - mgr inż. Joanna Krakowska - tel: 61 85 44 824, e-mail:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik - mgr Hanna Gaertner - Wieland - tel: 61 656 80 21, fax: 61 856 80 22, e-mail:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Kierownik - mgr Barbara Kozub - tel: 61 854 49 00, fax:61 854 49 10. e-mail:

Laboratorium Badania Żywnosci
Kierownik - mgr Anna Knychała - tel: 61 854 48 80, fax: 61 854 48 49, e-mail::

Laboratorium Badania Wody i Gleby
Kierownik - dr inż. Jacek Olejniczak - tel: 61 854 48 26, fax: 61 854 48 29. e-mail:

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
Kierownik - mgr Anna Bresińska - tel: 61 656 80 27, fax: 61 656 80 28, e-mail:

Laboratorium Aparatury Specjalnej
Kierownik - mgr Anna Rogulska - tel: 61 854 48 47, fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badań Radiacyjnych
Kierownik - mgr Katarzyna Kierszko - tel: 61 854 48 45, fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Organizacji i Statystyki
Kierownik - mgr Alicja Filanowicz - tel: 61 854 48 56 lub 61 854 48 57, fax: 61 854 48 56, e-mail:

Oddział Kadr
Kierownik - mgr Ewa Piotrowska - tel.: 61 854 48 70, fax: 61 854 48 68, e-mail:

Sekcja Prawna
Kierownik - mgr Kazimierz Praczyk - tel: 61 854 48 09, e-mail:

Audytor Wewnętrzny
mgr Adam Piotrowski - tel: 61 854 48 35, e-mail:

Inspektor do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Tadeusz Grzybek - tel.: 61 854 48 36, e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej
Artur Nosal - tel: 61 854 48 66, e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Arkadiusz Koprowski

Rzecznik Prasowy
mgr Ewelina Suska - tel.: 61 854 48 10 , e-mail:

Oddział Ekonomiczny
Główna Księgowa - mgr Dorota Serafińska - tel: 61 854 48 83, fax: 61 854 48 82, e-mail: 

Oddział Administracji
Kierownik - Bożena Zimniewicz - tel.: 61 854 48 63, fax 61 854 48 48, e-mail:

Oddział Techniczny
Kierownik - Artur Nosal - tel.: 61 854 48 66, fax: 61 854 48 01, e-mail:

Sekcja Informatyczna
Kierownik - mgr Michał Miller - tel: 61 854 48 91, e-mail:

Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych
Mirosław Piana; mgr Szymon Wróblewicz - tel: 61 854 48 90, e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
mgr Michał Miller - adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań; tel: 61 854 48 91; mail: