Komórki organizacyjne WSSE w Poznaniu i osoby sprawujące w nich funkcje

 

Oddział Epidemiologii
Kierownik - mgr Justyna Mazurek - fax: 61 656 80 44, e-mail:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia
Kierownik - mgr Andrzej Wieland -  fax: 61 854 48 12, e-mail:

Oddział Higieny Komunalnej
Kierownik - mgr Szymon Marciniak -  fax: 61 656 80 13, e-mail:

Oddział Higieny Pracy
Kierownik - mgr inż. Marek Duszyński -  fax: 61 656 80 07, e-mail:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik - mgr Marta Paul -Lis -  e-mail:

Oddział Higieny Radiacyjnej
Kierownik - mgr Grażyna Grobelna - fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik - mgr inż. Lilla Łabno - e-mail:

Oddział ds Systemu Jakości
Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - mgr inż. Joanna Krakowska  e-mail:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik - mgr Hanna Gaertner - Wieland -  fax: 61 856 80 22, e-mail:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Kierownik - mgr Katarzyna Łasińska -  fax:61 854 49 10. e-mail:

Laboratorium Badania Żywnosci
Kierownik - mgr Anna Knychała - fax: 61 854 48 49, e-mail::

Laboratorium Badania Wody i Gleby
Kierownik - dr inż. Jacek Olejniczak -  fax: 61 854 48 29. e-mail:

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
Kierownik - mgr Anna Bresińska -  fax: 61 656 80 28, e-mail:

Laboratorium Aparatury Specjalnej
Kierownik - mgr Anna Rogulska -  fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badań Radiacyjnych
Kierownik - mgr Katarzyna Kierszko - fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Organizacji i Statystyki
Kierownik - mgr Alicja Filanowicz -  fax: 61 854 48 56, e-mail:

Oddział Kadr
Kierownik - mgr Ewa Piotrowska - fax: 61 854 48 68, e-mail:

Sekcja Prawna
- Kierownik - mgr Kazimierz Praczyk       e-mail:

Audytor Wewnętrzny
mgr Adam Piotrowski - e-mail:

Inspektor do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Tadeusz Grzybek - e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej
Artur Nosal - e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Arkadiusz Koprowski

Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji
mgr Wiesława Kostuj  - e-mail:

Oddział Ekonomiczny
Główna Księgowa - mgr Dorota Serafińska -  fax: 61 854 48 82, e-mail: 

Oddział Administracji
Kierownik - Bożena Zimniewicz -  fax 61 854 48 48, e-mail:

Oddział Techniczny
Kierownik - Artur Nosal -  fax: 61 854 48 01, e-mail:

Sekcja Informatyczna
Kierownik - mgr Michał Miller - e-mail:

Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych
Mirosław Piana; mgr Szymon Wróblewicz - e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
mgr Michał Miller - adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań; e-mail:

popup korona

popup korona 3