Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
NIP: 778 11 71 963
REGON: 000294065

tel: (61) 85 44 800 (Infolinia)
fax: (61) 85 25 003

Godziny pracy: od 7:25 do 15:00 (dni robocze)

Kasa WSSE czynna w budynku ul.Libelta 36 w godz. od 8.00 do 14.00 (dni robocze)


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
w poniedziałek od 15:00 do 16:00
czwartek od 9:00 do 10:00

Sekretariat Dyrektora
tel:(61) 85 44 802,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ADRES SKRYTKI EPUAP WSSE W POZNANIU:   /wssepoznan/SkrytkaESP
epuap wsse

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.

Telefon alarmowy
W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy: 509 625 016

Komórki organizacyjne - wykaz kontaktów.
Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - wykaz kontaktów

 

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w: Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

          - listownie: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
          - przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /wssepoznan/SkrytkaESP
          - telefonicznie: (61) 854 48 02

 

 1. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSSE w Poznaniu, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych WSSE w Poznaniu nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 1. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi w zakresie aktualizacji i wdrażania systemów teleinformatycznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 7. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu zostały określone w naszej Polityce Prywatności z którą można zapoznać się na stronie internetowej:   www.wsse-poznan.pl

 

 

 
KreatywnaReklama.com.pl