Światowy Dzień Zdrowia 2013 – Krzyżówka

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
7 kwietnia 2013
pod hasłem „ZDROWE BICIE SERCA”

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W tym roku motywem przewodnim jest NADCIŚNIENIE. Hasłem tegorocznej kampanii jest Healthy Heart Beat – zdrowe bicie serca, prawidłowe ciśnienie krwi.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprasza pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego do rozwiązania KRZYŻÓWKI związanej z hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia. Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowanych 6 nagród niespodzianek.

Wystarczy jedynie w terminie od 18 marca 2013r. do 7 kwietnia 2013r. wysłać zgłoszenie mailowe na adres: oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl lub pocztą na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61 – 680 Poznań.

W treści zgłoszenia prosimy podać: 1. Imię, nazwisko; 2. Adres zamieszkania; 3. Telefon kontaktowy; 4. Hasło krzyżówki.
Wiadomość o przyznaniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wsse-poznan.pl do dnia 12 kwietnia 2013r.

Informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu” www.wsse-poznan.pl na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. wielkopolskiego oraz w mediach.

 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 26, ze zm.) na potrzeby rozwiązania krzyżówki oraz wysyłki nagród.

 

Opracowała: Hanna Węgielska

Data opublikowania: 19 marca 2013
Data ostatniej modyfikacji: 19 marca 2013
Autor: MSulejewski