Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnieProgram edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I – III szkoły podstawowej.
Programy do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej.
Inicjator: Główny Inspektor Sanitarny
Realizatorzy: przeszkoleni nauczyciele

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2010-2013.

W roku szkolnym 2012/2013 w programie wzięło udział 847 (72%) szkół podstawowych. Uczestniczyło w nim 43 619 (20,7%) uczniów z klas I-III szkół podstawowych oraz 15 602 rodziców i opiekunów, którzy brali udział w pogadankach, festynach, wycieczkach.

Program został pozytywnie odebrany przez realizatorów oraz dobrze wpisał się w realizację szkolnych programów profilaktyki. Oceniono go jako dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Podręcznik oraz scenariusze dają możliwość prowadzenia zajęć w ciekawy sposób.

Program edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką-Stelmach i Agnieszkę Małkowską. Przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Omówienie problemu biernego palenia.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.
Na skróty:

Podsumowanie z realizacji programu edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w latach 2012-2014

Zbiorcza informacja z realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2013/2014r.


Zbiorcza informacja z realizacji programu edukacji tytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” – 2013r.

Program składa się z jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci (dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych). Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

Realizatorami mogą być przeszkoleni nauczyciele.

Program wyposażony jest w książeczkę Nie pal przy mnie, proszę, zawierającą scenariusze zajęć z dziećmi, a także plansze, rysunki i krzyżówki oraz „Przewodnik dla nauczycieli” zawierający między innymi scenariusz zajęć dla rodziców, wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów programu, list do rodziców, ankiety i kwestionariusze.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania i samodzielnego druku:

 

Koordynator programu:
Renata Ślendak, Kalina Ostrowicz-Dotka

Kontakt:
renata.slendak@wssepoznan.pl
oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl
tel. (61) 656 80 24

 

Opracowały: Renata Ślendak, Kalina Ostrowicz-Dotka

Data opublikowania: 25 października 2010
Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2014
Autor: MSulejewski