wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
(61) 85 44 826
fax.(61) 85 44 829
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje w szerokim zakresie badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
- wody do spożycia przez ludzi, wody używanej do produkcji żywności, wód mineralnych i źródlanych, wody z basenów i kąpielisk, wody powierzchniowej oraz przemysłowej
- materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (rury, zbiorniki, armatura czerpalna, pompy, wodomierze, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki, membrany, żywice, powłoki, smary).

Analiza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana jest w zakresie zgodnym Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. i Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Laboratorium Badania Wody w 2003 roku uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 438. Dokument ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością opisanego w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest bezustannie poszerzany o nowe metody, wykorzystujące nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje m.in. dzięki specjalizacjom, studiom podyplomowym czy też szkoleniom krajowym i zagranicznym.

Począwszy od 2009 roku, Laboratorium jest uczestnikiem europejskiego programu ERASMUS. Nawiązaliśmy kontakty i zawarliśmy porozumienie z zagranicznymi szkołami wyższymi, m.in. z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy z zagranicznymi laboratoriami oraz ośrodkami akademickimi, Laboratorium Badania Wody jest znane nie tylko w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej.


Zdjęcia z konferencji pt.:"Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży" (w dziale "Aktualności", kliknij tutaj)

 

O nas

O nas

Zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

Ankieta

Ankieta


Etapy postępowania w procesie badania materiałów do kontaktu z wodą.
1. Klient przesyła informacje:
- rodzaj materiału do kontaktu z wodą
- wymiary materiału (średnicę produkowanych rur lub powierzchnię materiału, np. złączki, uszczelki)
- czy wyrób jest jednorodny z każdej strony i po przecięciu
- zakres parametrów do badań migracji uzgodniony z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Zakład Higieny Środowiska, tel: +48 22 5421 322; kontakt: C lub Sekretariat +48 22 5421 354).
- wymaganą temperaturę dla prowadzenia migracji: zimna 23°C, ciepła 60°C, gorąca 85°C albo w jakich temperaturach jest stosowany materiał
2. Laboratorium oblicza i wysyła klientowi koszty badania oraz oblicza w jaki sposób i ile próbek klient musi przygotować (kleje i farby są nakładane na płytki szklane lub na stal nierdzewną).
3. Klient po akceptacji naszych warunków przesyła wypełnione zlecenie,
4. Laboratorium wystawia fakturę za badania.
5. Klient przesyła potwierdzenia zapłaty za badania oraz próbki do badań.
6. Po badaniach (ok. 5 ? 6 tyg.) Laboratorium przesyła klientowi wyniki badań.
7. Ocenę higieniczną materiałów wykonuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


 logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:
Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

icp ms lbwg all

http://www.wfosgw.poznan.pl/