wsse-poznan

 • Ankieta klienta

  Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zapraszamy do wypełnienia załączonej poniżej ankiety.

  Ma ona na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów działania naszej Stacji.

   

  Ankieta do pobrania (pobierz)

   

  Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  lub wrzucić do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych:

  -  przy Kancelarii Głównej na I piętrze w budynku przy ul. Noskowskiego 23

  -  obok Punktu Szczepień na os. Przyjaźni 118.

 • Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   

  Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Numer telefonu

  Komórka organizacyjna adres

  Kontakt dla mediów

  (61) 8544 810

  Rzecznik Prasowy

  Ewelina Suska

  Poznań, ul. Libelta 36

  Profilaktyka chorób zakaźnych

  (61) 656 8043

  Oddział Epidemiologii (DN?E)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  (61) 656 8046

  Szczepienia zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę

  Przydatne informacje (link)

  INFOLINIA: (61) 656 8040

  PUNKT SZCZEPIEŃ

  OCHRONNYCH

  REJESTRACJA: (61) 656 8036

  LEKARZ: (61) 656 8037

  Sekretariat:

  - informacje dotyczące  materiałów

  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w zakresie nadzoru bieżącego)

  - informacje ogólne

  (61) 8544 813

  Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (DN-HŻ)

  Poznań,

  ul. Libelta 36

  - porady grzybowe

  - zgłaszanie skarg na niewłaściwą jakość środków spożywczych

  - butelkowane wody mineralne

  (61) 8544 846

  - znakowanie środków spożywczych

  - suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  - stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zakładach obrotu i produkcji żywności

  - kosmetyki, żywność genetycznie modyfikowana (GMO), środki zastępcze 

  (61) 8544 822

  - import/eksport żywności

  - zanieczyszczenia żywności

  (61) 8544 823

  Kierownik Oddziału

  (61) 8544 811

  Sekretariat

  (61) 656 8012

  Oddział Higieny Komunalnej

  (DN-HK)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

  - woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

  - baseny kąpielowe

  (61) 656 8016

  - uciążliwości powodowane  elementami środowiska zewnętrznego (uciążliwości zapachowe, hałas itp.)

  (61) 656 8014

  - działalność obiektów usługowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty turystyczne, transport)

  - ekshumacja

  (61) 656 8015

  Zagadnienia dotyczące placówek służby zdrowia

  (61) 656 8018/8019

  Sekretariat - sprawy ogólne dot. higieny pracy

  (61) 656 8006

  Oddział Higieny Pracy       (DN­­?HP)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - warunki BHP w zakładach pracy

  - czynniki rakotwórcze

  - czynniki biologiczne

  (61) 656 8008

  - substancje chemiczne i ich mieszaniny

  - produkty biobójcze

  (61) 656 8009

  - choroby zawodowe

  - warunki BHP w zakładach pracy

  (61) 656 8010

  Kierownik Oddziału

  (61) 656 8005

  Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

  (61) 656 8000

  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

  (DN-HD)

  Poznań, os. Przyjaźni 118

  (61) 656 8003

  (61) 656 8004

  (61) 656 8002

  Sekretariat :  odbiór zezwoleń, zgód, itp.

  (61) 8544 842

  Oddział Higieny Radiacyjnej

  (DN-HR)

  Poznań,

  ul. Libelta 36

  - zezwolenia na stosowanie aparatów rtg

  - informacje dot. promieniowania jonizującego

  (61) 8544 840

  - pola elektromagnetyczne (np. telefonia komórkowa)

  (61) 8544 844

  Kierownik Oddziału

  (61) 8544 841

  Sekretariat - Kierownik Oddziału informacje ogólne

  (61) 22 76 004

  Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (DN?NS)

  Poznań,

  ul. Gronowa 22

  - opiniowanie projektów

  - uwarunkowania środowiskowe

  - sprawozdanie z pomiarów PEM

  - opiniowanie osłon rtg

  - odbiory obiektów

  (61) 22 76 007

  Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (m.in. m.p.z.p., studium)

  (61) 22 76 009

  Odstępstwa od warunków technicznych

  (61) 22 76 010

  Programy dostosowawcze obiektów służby zdrowia

  (61) 22 76 008

  - badania mikrobiologiczne

  - badania serologiczne

  - kontrola procesów sterylizacji - Sporal A

  - badania czystościowe

  (61) 8544 907

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  (LB-MP)

  Poznań, ul. Nowowiejskiego 60

  - zakażenia jelitowe

  - badania na nosicielstwo Salmonella/Shigella

  (61) 8544 905

  - badania genetyczne

  - badania wirusologiczne

  - badania serologiczne

  (61) 8544 902/903

  Kierownik laboratorium

  (61) 8544 901

  BADANIA (KSIĄŻECZKA) Dla CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH

  Przydatne informacje (link)

  Infolinia: (61) 8544 900

  Punkt przyjmowania prób:

  (61) 8544 910

  Informacje dotyczące:

  - przyjmowania  próbek do badań

  - wydawanie sprawozdań z  badań

  (61) 8544 814

  Laboratorium Badania

  Żywności i Przedmiotów Użytku (LB?ŻiPU)

  Poznań,

  ul. Noskowskiego 21

  Badania  chemiczne żywności

  (61) 8544 872/847

  Badania mikrobiologiczne żywności  i przedmiotów użytku

  (61) 8544 816/854

  Badanie chemiczne materiałów i wyrobów do kontaktu  z żywnością

  (61) 8544 892

  Badanie żywności w kierunku obecności

  organizmów genetycznie modyfikowanych

  (61) 8544 855

  Informacje o badaniach wykonywanych w laboratorium

  (61) 8544 880

  Dostarczanie próbek do badań

  (61) 8544 826

  Laboratorium Badania Wody i Gleby (LB-WG)

  Poznań, ul. Noskowskiego 21

  - zlecanie badań

  - wyniki badań

  (61) 8544 831/829

  - pomiary hałasu, drgań i oświetlenia w środowisku pracy

  - pomiary hałasu w pomieszczeniach

  (61) 656 8029

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza (LB-ŚPiP)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - badania czynników chemicznych w środowisku pracy

  - badania czynników chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

  (61) 656 8030

  - pomiary zapylenia w środowisku pracy

  - pomiary mikroklimatu i wentylacji w środowisku pracy

  - badania mikrobiologiczne w środowisku pracy i w pomieszczeniach

  (61) 656 8031

  - badanie żywności, materiałów budowlanych na skażenia promieniotwórcze

  - zdarzenie radiacyjne ? zgłoszenie skażenia izotopem

  (61) 8544 845

  Laboratorium Badań Radiacyjnych (LB-R)

  Poznań, ul. Libelta 36

  - realizacja programów z zakresu profilaktyki  antytytoniowej w szkołach

  - inne działania o tematyce antytytoniowej

  (61) 656 8021

  Oddział Oświaty Zdrowotnej (OZ)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - program ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły?

  - projekt ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?

  (61) 656 8023

  - realizacja działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

  - program ?Trzymaj Formę!?

  (61) 656 8024

  - realizacja działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

  (61) 656 8020

   

  ms word

  kliknij, aby pobrać

 • Nowy zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej
 • Stoisko świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych
 • Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych
  wsse-poznan

   

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

  1. Odstępstwa od zagłębienia
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

  2. Odstępstwo od oświetlenia
  - oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

  3. Odstępstwa od wysokości
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.

  4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.

  5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagańzgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

 • Jak zapobiegać zakażeniom pasożytami układu pokarmowego
  wsse-poznan

   

  Aby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
  - dokładnie myć ręce – szczególnie:
        - przed jedzeniem
        - przed przygotowywaniem posiłków
        - po wyjściu z ubikacji
        - po zabawie z psem lub kotem
        - po zabawie w piaskownicy
        - po pracy w ogrodzie
  - obcinać krótko paznokcie,
  - nie używać wspólnych ręczników,
  - często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
  - utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
  - tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
  - dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
  - płukać owoce leśne i grzyby,
  - nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
  - jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
  - okresowo odrobaczać psy i koty,
  - nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
  - okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci - nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
  - zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

 • Jak zatwierdzić laboratorium z zakresu badania wody przeznaczonej do spożycia
  wsse-poznan

   

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  - Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   pdf   ms word

  - Charakterystyka metod badawczych   pdf   ms word

  - Zestawienia wyników badań biegłości  pdf  ms word

  - Dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań PT

  - Wzory sprawozdań z badań wydawanych przez laboratorium

  - Wykaz osób autoryzujących sprawozdania z badań  pdf  ms word

  - Lista pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody  pdf  ms word