OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za okres od 23.06.2018 r. do 06.07.2018 r.

Czytaj więcej: OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH

Wakacje bez tytoniu

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą pamiętajmy jednak, że podczas wypoczynku warto oddychać świeżym powietrzem wolnym od dymu tytoniowego.

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.poz. 957), z jej zapisów wynika, że palenia wyrobów tytoniowych zabrania się między innymi w pomieszczeniach wypoczynku. Zaś w widocznych miejscach na terenie obiektu zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, należy umieścić oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Czytaj więcej: Wakacje bez tytoniu

Kleszcze wakacje 2018

Kleszcze i profilaktyka chorób odkleszczowych


Kleszcze są pajęczakami. Żyją powszechnie na terenie całego kraju w miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność. Występują na podmokłych terenach porośniętych krzewami i trawami, na łąkach, nad brzegami rzek i jezior, skupiają się wzdłuż dróg i ścieżek leśnych. Coraz częściej można je spotykać w miastach: parkach, skwerach, przydomowych ogródkach, a nawet w piwnicach. 

Czytaj więcej: Kleszcze wakacje 2018

Dopalacze wakacje 2018

Zakończył się rok szkolny. Nastał czas wypoczynku. Dzieci i młodzież mają więcej wolnego czasu. Okres wakacji sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, podejmowaniu różnych nowych działań. Oprócz zabawy, czeka na nie też mnóstwo wyzwań. Niestety, nie zawsze pozytywnych. 

Czytaj więcej: Dopalacze wakacje 2018