Laboratorium Badania Wody i Gleby

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
(61) 8544-826 sekretariat, fax.(61) 8544-829
e-mail: lbwig@wssepoznan.pl
Kierownik – mgr Maria Wasiak

Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje w szerokim zakresie badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:

  • wody: wody do spożycia przez ludzi, wody używanej do produkcji żywności, wód mineralnych i źródlanych, wody z basenów i kąpielisk, wody powierzchniowej oraz przemysłowej
  • materiałów  kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (rury, zbiorniki, armatura czerpalna, pompy, wodomierze, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki, membrany, żywice, powłoki, smary)
  •  gleby

Analiza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana jest w zakresie zgodnym Dyrektywą 98/83/EC oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. Nr 61, poz. 417 zm.: Dz. U. z 2010r., Nr 72, poz. 466).

Laboratorium Badania Wody i Gleby w 2003 roku uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 438. Dokument ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością opisanego w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratorium stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest bezustannie poszerzany o nowe metody, wykorzystujące nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje m.in. dzięki specjalizacjom, studiom podyplomowym czy też szkoleniom krajowym i zagranicznym.

Począwszy od 2009 roku, Laboratorium jest uczestnikiem europejskiego programu ERASMUS. Nawiązaliśmy kontakty i zawarliśmy porozumienie z zagranicznymi szkołami wyższymi, m.in. z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy z zagranicznymi laboratoriami oraz ośrodkami akademickimi, Laboratorium Badania Wody i Gleby jest znane nie tylko w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 12 lipca 2010
Data ostatniej modyfikacji: 4 lipca 2013
Autor: esuska