Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program uzyskał rekomendację pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

Czas trwania programu przewidywany jest na 4 lata. Co roku zwiększać się będzie grupa przedszkoli i szkół podstawowych realizujących program. W roku szkolnym 2008/09 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 4 170 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 147 placówek nauczania oraz ich rodziców i opiekunów.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:

 • Wycieczka,
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

1. metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.
W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:

 • wycieczka
 • narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
 • „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi, dlaczego dymi,
 • ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach
 • drama – zabawa w kwiatki,
 • piosenka – postać smoka Dinka
 • zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki
 • znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

2. praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.

3. wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.

W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):

Koordynatorzy programu:
Renata Ślendak
Kalina Ostrowicz-Dotka

Kontakt:
e-mail: renata.slendak@wssepoznan.pl
e-mail: oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl
tel. (61) 656 80 21
tel. (61) 656 80 23
tel. (61) 656 80 24

Na skróty:

Podsumowanie z realizacji przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” za rok 2014

Zbiorcza informacja z realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” 2014r.


Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej
„Czyste Powietrze Wokół Nas”

„Czyste powietrze wokół nas” – woj. wielkopolskie


„Czyste powietrze wokół nas” – podsumowanie IV edycji programu.
Data opublikowania: 25 października 2010
Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2014
Autor: MSulejewski