Specjalizacja w epidemiologii

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

poniedziałek, 14 Listopad 2011

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE EPIDEMIOLOGII WG PROGRAMU PODSTAWOWEGO.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.). pobierz

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologiipobierz

PROGRAM SPECJALIZACJI  W EPIDEMIOLOGII

Programu podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, fizyki, informatyki, inżynierii środowiskowej, matematyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego.

znajduje się na stronie internetowej:

http://cmkp.edu.pl/programy_pdf/EPIDEMIOLOGIA-nlek_2010_podstawowy.pdf

Przydatne linki:

http://www.cmkp.edu.pl

http://www.wczp.poznan.uw.gov.pl