Obchody jubileuszu

30 października 2014

W dniu  27 października 2014r. w  „Sali Ratuszowej” Urzędu Miasta w Koninie, odbyła się zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Prezydenta Miasta Konina uroczystość związana z jubileuszem 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 60-leciem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czytaj całość

Bez tytułu

Powitanie gości przez PPIS w Koninie – Panią Agnieszkę Dybała Kamińską

Skąd się wzięły papierosy?

27 października 2014

Historia palenia datowana jest na 5000 lat p.n.e. i wzięła swoje początki od rytuałów plemion pierwotnych. Palenie związane było z religijnymi ceremoniami m.in. składaniem ofiar bóstwom, kontaktem ze światem duchów, zmianą stanu umysłów szamanów lub w celu osiągnięcia duchowego oczyszczenia. Czytaj całość

Finał konkursu

22 października 2014

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, ogłosiło konkurs pt. Lider Promocji Zdrowia dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Ideą konkursu było promowanie najlepiej zrealizowanych działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz uhonorowanie dobrych praktyk w środowisku lokalnym. Czytaj całość

Informacje dotyczące wszawicy.

22 października 2014

wszProblem wszawicy w szkole powraca każdej jesieni wraz z nowym rokiem szkolnym. Rodzice otrzymują informację od wychowawców klas z prośbą o regularne sprawdzanie czystości głów dzieci oraz w razie potrzeby zastosowanie leczenia. Ponieważ na terenie Polski od lat nie występują niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy, wywoływana przez nie choroba nie znajduje się już w wykazie chorób zakaźnych. Tym samym nie jest już objęta działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czytaj całość

Oddział HDiM – link

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

20 października 2014

indeksAntybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć w medycynie XX wieku. Wprowadzenie leków przeciwbakteryjnych doprowadziło do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Niestety, powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków prowadzi w ostatnich latach do ograniczenia ich skuteczności  w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie -Czytaj całość